Terma dan Syarat1. Kadar Sewaan dan Sambungan
Harga adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terdahulu sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka seperti kenaikan kos pengangkutan dan penyelenggaraan, cukai, dll. Jika anda berniat untuk melanjutkan andaan melebihi tarikh dan masa asal yang disahkan, anda mesti memaklumkan kami untuk tindakan selanjutnya.

2. Tambahan Sewa / Lebihan Jam
Sekiranya anda berhasrat untuk melanjutkan andaan melebihi tarikh dan masa asal yang disahkan, anda mesti memaklumkan syarikat dan pembayaran mesti dibuat sebelum tamat masa sewaan untuk mengelakkan kiraan sewa per jam.

3. Larangan Merokok
Anda dan semua penumpang tidak dibenarkan merokok semasa menggunakan kenderaan yang disewa dari kami. Cas Berjumlah RM200 akan dikenakan untuk menghilangkan bau rokok dan membasmi kotoran bahagian dalam kenderaan.

4. Lesen Memandu – Umur Minimum dan Maksimum
Anda mestilah memiliki lesen memandu yang sah yang dimiliki selama sekurang-kurangnya dua (2) tahun. Lesen memandu antarabangsa diperlukan sekiranya anda bukan warganegara Malaysia.

5. Kerosakan dan Lain-lain Bayaran
Anda bertanggungjawab pada kenderaan yang disewa. Sekiranya terdapat kerosakkan anda mestilah bertanggungjawab untuk membaiki dan menukar bahagian-bahagian baru pada harga pasaran semasa serta tambah upah pada barang-barang yang rosak, hilang atau dicuri sepanjang tempoh sewa. Syarikat berhak untuk melucutkan hak deposit anda. Kemungkinan kejadian sedemikian adalah seperti berikut: calar pada badan kereta yang perlu dicat semula kerosakan kecil atau besar pada semua lampu depan & belakang cermin kaca / pecah kaca, kaca tingkap & pengelap rosak di tempat duduk kereta (cth. Tanda terbakar berpunca dari rokok, kesan kotor, dan lain-lain) fender & bumper bengkok atau jatuh sebarang komponen yang hilang & kerosakan yang berkaitan dengan kereta.

Anda mestilah sentiasa memastikan suhu air kenderaan sentiasa berada pada paras normal. Sekiranya suhu air kereta menaik, hentikan kereta dengan serta-merta di kawasan selamat dan hubungi pasukan penyelamat PLUS. Untuk pemanduan jarak jauh, anda mestilah sentiasa memeriksa paras air dan menambah air jika diperlukan dan minyak enjin kenderaan yang disewa.

Sekiranya semasa tempoh sewaan berlaku kes kerosakan utama kepada kereta pihak syarikat akan cuba untuk menuntut pampasan daripada syarikat Insurans, maka masa yang dibelanjakan untuk tuntutan daripada syarikat Insurans dan penghantaran untuk pembaikan yang akan mengakibatkan kerugian syarikat. Maka tiada penggantian kereta kepada anda. Anda juga perlu bertanggungjawab untuk membayar kos yang berlebihan yang gagal dituntut kepada pihak insuran. Deposit anda serta baki kadar sewa (jika ada) yang dibayar akan dilucuthakkan.

6. Kelayakan Sewa Standard
Pihak Syarikat berhak untuk menolak sebarang sewa, mengikut budi bicara mereka, atau sekiranya anda tidak memenuhi syarat dan syarat sewa yang standard.

7. Deposit dan Pembayaran
Jumlah deposit yang dikembalikan diperlukan semasa pemulangan kereta dan jumlahnya berbeza bergantung pada pemilihan kereta. Pegawai syarikat akan memaklumkan pelanggan mengenai jumlah deposit yang diperlukan selepas tempahan telah berjaya dibuat. Bayaran penuh diperlukan sewaktu permulaan sewa. Kegagalan mematuhi ini mungkin mengakibatkan pembatalan automatik tempahan anda.

8. Pengecualian Kerosakan Perlanggaran (CDW)
Pengecualian Kerosakan Perlanggaran disediakan kepada anda untuk mengurangkan liabiliti yang berlebihan kepada minimum. Sebagai contoh, jika anda sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kerosakan kepada kenderaan milik syarikat, anda bertanggungjawab untuk membayar lebihan yang boleh dikurangkan seperti yang terperinci di bawah:

Kumpulan KenderaanDi bawah 2000ccPada 2000ccDi atas 2000ccKelas Mewah
(Pada 2000cc)
Kelas Mewah
(Di Atas 2000cc)
Liabiliti BerlebihanRM3,000RM5,000RM6,000RM10,000RM20,000
CDW Fee RmSewa 13% sehariSewa 13% sehariSewa 13% sehariSewa 13% sehariSewa 13% sehari
Jumlah Lebihan DikurangkanRM1,000 setiap kemalanganRM2,000 setiap kemalanganRM3,000 setiap kemalanganRM5,000 setiap kemalanganRM10,000 setiap kemalangan

PENALTI AKIBAT KECURIAN
Kumpulan KenderaanPENALTI KECURIAN 
(Bayaran sebenar)
PENALTI KECURIAN
(Dikurangkan kepada)
Bawah 2000ccRM3,000RM1,000
Pada 2000ccRM5,000RM2,000
Atas 2000ccRM6,000RM3,000
Kelas Mewah – pada 2000ccRM10,000RM5,000
Kelas Mewah – Atas 2000ccRM20,000RM10,000

9. Penyerahan Butir Anda kepada Pihak Berkuasa
Anda memberi kebenaran kepada Syarikat FAM Niaga untuk menyerahkan butir-butir peribadi anda kepada Pihak Berkuasa yang terlibat jika didapati atau dikhuatiri menjalankan perniagaan haram, mencabul / melanggar peraturan dan akta kerajaan. 10. Insurans Perjalanan Pihak kami sangat mengesyorkan kepada anda untuk membeli insurans perlindungan perjalanan peribadi sebelum bercuti. Syarikat FAM Niaga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan akibat pembatalan perjalanan, bagasi peribadi, kemalangan diri, kecederaan atau penyakit.

11. Perkhidmatan Kemalangan dan Kecemasan
Sekiranya berlaku kemalangan yang melibatkan kenderaan, anda hendaklah:
  • mendapatkan nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor lesen memandu pihak-pihak yang terlibat dan saksi-saksi.

  • memaklumkan kepada kami dengan serta-merta dan melengkapkan Borang Laporan Kemalangan serta mematuhi semua permintaan syarikat untuk memberikan bantuan dalam mana-mana litigasi atau penyiasatan yang berkaitan dengan kerosakan atau kemalangan itu.

  • Dalam sebarang keadaan kecemasan, seperti kerosakan, pihak syarikat mempunyai panel insuran sendiri yang telah dilantik. Anda boleh menghubungi nombor general line King Travel untuk bantuan lanjut.
12. Petrol, Parking, Denda Tol dan Trafik
Semasa dalam sewaan Petrol, tempat letak kereta, bayaran tol, denda trafik dan caj pelbagai adalah tanggungjawab anda. Yuran pentadbiran RM50.00 tambahan akan dikenakan kepada anda di atas apa-apa denda trafik untuk apa-apa pelanggaran yang timbul daripada penggunaan anda kenderaan.

13. Kaedah Bayaran
Kaedah pembayaran yang diterima adalah kad kredit (MasterCard / Visa) dengan bayaran tambahan 3%, pemindahan telegraf, deposit tunai, penghantaran tunai, e-wallet dan perbankan dalam talian. Walau apa pun cara pembayaran, dana mesti dibersihkan dalam akaun kami dengan tarikh akhir pembayaran. Untuk pembayaran kad kredit yang dibuat dalam talian, kami berhak untuk meminta Surat Kebenaran untuk mengesahkan penggunaan kad yang sah.

14. Caj bahan api / petrol dan Kebersihan kenderaan
Caj mengisi minyak sebanyak RM 10.00 akan dikenakan jika kenderaan itu dikembalikan dengan petrol yang kurang daripada ketika ia disewa. Selain kos petrol, caj perkhidmatan pembersihan akan dikenakan jika kenderaan dikembalikan tidak bersih. Kos pembersihan akan bergantung pada jenis kereta.

15. Kawasan Sekatan & Jalan
Semua kenderaan FAM Niaga tidak dibenarkan dipandu di Singapura dan Thailand. Kenderaan FAM Niaga juga tidak digunakan di luar jalan, jalan atas permukaan yang tidak ditar atau tidak dibuat.

16. Pembatalan Sewa
Pihak Syarikat berhak untuk membatalkan sebarang sewaan pelanggan tanpa apa-apa sebab. Pihak syarikat boleh, jika perlu, mencadangkan kenderaan alternatif kepada anda, sebaik-baiknya daripada kategori yang sama. Jika anda memutuskan untuk tidak menerima alternatif, semua wang yang anda bayar akan dikembalikan sepenuhnya tanpa kewajiban atau liabiliti selanjutnya di pihak syarikat.

17. Bayaran pembatalan
Sekiranya berlaku sebarang pembatalan oleh pelanggan, jumlah bayaran yang akan dikenakan seperti berikut:
21 atau lebih hari sebelum permulaan hanya 30% daripada jumlah bayaran akan dikenakan 14 – 20 hari sebelum permulaan hanya 50% daripada jumlah bayaran akan dikenakan 13 – 7 hari sebelum permulaan hanya 75% daripada jumlah bayaran akan dikenakan Kurang dari 7 hari sebelum bermulanya keselurahan 100% akan dikenakan Penurunan mata wang pertukaran mata wang, caj bank, dan lain lain akan ditolak dari sebarang bayaran balik yang dibuat, dan yuran pemprosesan kad kredit 3% akan ditolak untuk sebarang bayaran balik yang dibuat kepada kad kredit pelanggan.

18. Yuran Pentadbiran / Pindaan
Yuran pentadbiran sebanyak RM 200 (atau setaraf) akan dikenakan untuk sebarang pindaan selepas dokumen diproses, dan RM 100 selepas tempahan telah diambil tindakan.

19. Lain-lain
Anda dilarang membawa haiwan kesayangan, membawa durian, minum arak, dadah, aktiviti jenayah dan melakukan perkara yang tidak senonoh semasa menggunakan kenderaan FAM Niaga.

Nota: Semua harga dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM)